Blog

Tlačové, multifunkčné a produkčné riešenia Xerox

I vaša spoločnosť stále používa  väčší počet malých, neekonomických a zväčša bez údržbových tlačiarní. Pri návšteve banky si môžete všimnúť ako v kúte nenápadne stojí veľkokapacitné multifunkčné zariadenie. Je určené pre celú banku prípadne poschodie. I vaša spoločnosť si môže podobné zariadenie prenajať podobne ako automobil. V mesačnom poplatku je zahrnutá dodávka spotrebného materiálu, náhradné diely, servisné práce a údržba. Okrem mesačného poplatku budete platiť vopred dohodnutú čiastku za počet výtlačkov a papier. Po skončení doby prenájmu môžete zariadenie vymeniť za nové.

Tlačová zostava údrzba tlačiarní